Giới Thiệu Liên Hệ
home
 • Điều khoản & điều kiện

 Website này (www.shopbaohiem.com) do INSHOP Co., Ltd. sở hữu và điều hành. Bằng việc sử dụng website này, Bạn mặc nhiên đồng ý với các điều khoản và điều kiện sau: 

 1. Các hạn chế về việc sử dụng thông tin và tài liệu:
  Các thông tin liên quan đến sản phẩm bảo hiểm được cung cấp ở website này do các công ty bảo hiểm là đối tác của INSHOP cung cấp. Bạn không được sao chép, sao lại, tái bản, đưa lên mạng, công bố, chuyển, tạo liên kết đến hoặc phân phối dưới bất cứ hình thức nào các thông tin và tài liệu này. Với tư cách là khách hàng hay cộng tác viên, Bạn có thể tải xuống các thông tin và tài liệu công bố trên website này để bạn sử dụng với điều kiện là bạn không dỡ bỏ các thông tin về bản quyền hoặc các quyền khác gắn với các thông tin và tài liệu đó.
 2. Thời gian sử dụng:
  Website hoạt động 24 giờ x 7 ngày.  Tuy nhiên, INSHOP bảo lưu quyền ngắt hệ thống để bảo trì khi cần thiết. INSHOP sẽ cố gắng để lên kế hoạch và thông báo về việc hệ thống không sử dụng được bằng cách đưa một thông báo trên mạng trực tuyến. INSHOP không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc hệ thống bị ngắt trong trường hợp này.
 3. Mã số Cộng tác viên và Tài khoản đăng nhập:
  Khi đăng ký Cộng tác viên của web, Bạn sẽ được cung cấp một Mã số Cộng tác viên để sử dụng tại website này. INSHOP không chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng không chính xác Mã số Cộng tác viên dẫn đến việc ghi nhận sai doanh thu trực tiếp hay doanh thu bảo trợ của Bạn.
  Mã số Cộng tác viên cũng chính là tên của Tài khoản đăng nhập. Bạn sẽ được cung cấp mật khẩu đăng nhập lần đầu. Bạn có trách nhiệm đổi mật khẩu đăng nhập và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc bảo mật tên Tài khoản đăng nhập và mật khẩu và đối với bất cứ việc truy cập nào sử dụng Tài Khoản đăng nhập và mật khẩu của bạn.

 4. Quy định về bảo mật và quyền riêng tư
  Website có chính sách rõ ràng về 
  Bảo mật và quyền riêng tưChính sách này giải thích rõ những thông tin nào INSHOP có thể thu thập từ bạn trên website này và cách thức INSHOP sẽ sử dụng và bảo vệ các thông tin của Bạn. INSHOP sẽ không thu thập bất cứ thông tin xác định danh tính cá nhân nào trên website này trừ khi bạn cung cấp các thông tin đó cho website. 

 5. Liên kết đến các website khác:
  Khi website này liên kết đến các website khác không do INSHOP quản lý hoặc điều khiển, INSHOP sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung của các website đó. Việc liên kết đến bất cứ website nào như thế không có nghĩa là INSHOP đã chấp thuận hoặc tán thành đối với các website đó, hoặc với nội dung của các website đó, hoặc các sản phẩm và dịch vụ trên các website đó.

 

+ 84 (94) 263.1818
My status
Chính sách bảo mật | Điều khoản & Điều kiện

© 2012. Bản quyền thuộc về Inshop Co., Ltd.

Điện thoại: + 84 (94) 263.1818

Email: Inquiries@shopbaohiem.com